De premie voor de uitvaartverzekering is afhankelijk van diverse factoren, waarbij de belangrijkste factor uw leeftijd betreft. Precies dezelfde uitvaartverzekering kost voor een 18 jarige dan ook niet hetzelfde dan voor een 19 jarige. Hoe groter het leeftijdsverschil hoe groter het premieverschil dan ook zal betreffen.

Waarom verschil per leeftijd?

Uw leeftijd gebruikt de verzekeraar als indicatie factor. Dat wil zeggen dat dit enigszins een indicatie geeft op het aantal jaren dat u mogelijk nog te leven heeft. Hierbij worden gemiddelden aangenomen. In feite betaald u dan ook de premie naar deze gemiddelden, ondanks dat uw leeftijdsverwachting zwaar kan afwijken van het gemiddelde.
Feit blijft dat iemand boven de 60 gemiddeld gezien sneller komt te overlijden dan een twintiger. De uitvaartverzekeraar moet hoe dan ook uitkeren, ongeacht van de leeftijd dat u werkelijk overlijdt. Zij willen dan ook genoeg premies geint hebben tot die tijd. Een 60jarige zal dan ook gemiddeld gezien minder jaren over hebben om nog premies af te dragen dan een twintiger. De 60 jarige zal dan ook maandelijks gezien meer premie moeten betalen om uiteindelijk hetzelfde afgedragen te hebben. Dit is dan ook de voornaamste reden dat de premie per leeftijd omhoog gaat.

Maximale leeftijd

maximale-leeftijdDe meeste uitvaartverzekeraars hanteren een maximale leeftijd. Dit houdt in dat u vanaf een bepaalde leeftijd niet meer een uitvaartverzekering kunt afsluiten bij de betreffende uitvaartverzekeraar. Doorgaans ligt deze grens tussen de 70 en 75 jaar. De uitvaartverzekeraar vind in deze gevallen het risico te groot dat u binnen een relatief korte periode komt te overlijden en zijn nog niet genoeg premies geint hebben. Mocht u toch een uitvaartverzekeraar vinden waar u zich kunt verzekeren voor de uitvaart, houdt er dan rekening mee dat de premies behoorlijk hoog zullen zijn.

Navigeren

© Uitvaartverzekeringvergelijken.com 2012-2024

Wij steunen o.a. deze initiatieven:

  • stichting-engeltjesStichting Lieve Engeltjes
  • stichting-feliceStichting Félice