Een uitvaartverzekering afsluiten zonder medische keuring? Dat kan uitkomst bieden op het moment dat u problemen verwacht, of wanneer u al eerder te maken kreeg met een afgewezen aanvraag. Houd er wel rekening mee dat er in dat geval sprake kan zijn van Carenzjaren. Dat is een wachttijd die verzekeraars hanteren, om het risico te beperken. Zij willen immers voorkomen dat u een dodelijke ziekte heeft. Indien u dan nog snel een uitvaartverzekering zou afsluiten kunt u daar gebruik an maken, terwijl er eigen te weinig premie binnenkomt om de kosten te kunnen vergoeden. Verzekeraars maken daarom gebruik van de medische keuring of de wachtjaren.

Carenzjaren in plaats van de medische keuring

CarenzjarenVerzekeraars spreken echter niet van een wachttijd, maar hebben het over Carenzjaren. Die zijn vaak van toepassing indien er geen sprake is van een medische keuring voor de uitvaartverzekering. Op die manier voorkomen ze dat het mogelijk is om de verzekering af te sluiten en daar op korte termijn ‘gebruik van te maken’. Het is er vooral voor bedoeld om te voorkomen dat teveel mensen de polis laat afsluiten, kort voor hun mogelijke overlijden. De uitvaartverzekering is er immers op gericht om met de premie van alle mensen voor iedereen een goede uitvaart te kunnen verzorgen.

Uitvaartverzekeringen vergelijken

Een uitvaartverzekering afsluiten zonder medische keuring en daarvoor op zoek naar de mogelijkheden? Dat is mogelijk door online de verschillende verzekeringen te vergelijken. Op die manier krijgt u een goed beeld van wat er beschikbaar is en hoe u ervoor zorgt dat u toch een polis kunt afsluiten. Houd vervolgens rekening met de Carenzjaren waarvan sprake zal zijn. Dit is een bepaalde periode, waarin het nog niet mogelijk is om gebruik te maken van de dekking. De uitvaartverzekering is wat dat betreft pas volledig beschikbaar op het moment dat deze wachtjaren achter de rug zijn.

Navigeren

© Uitvaartverzekeringvergelijken.com 2012-2024

Wij steunen o.a. deze initiatieven:

  • stichting-engeltjesStichting Lieve Engeltjes
  • stichting-feliceStichting Félice