Tot voor kort konden financieel adviseurs nog provisie ontvangen wanneer klanten via deze tussenpersoon verzekeringen afnamen. Sinds 1 januari 2013 zijn de regels omtrent provisie aangescherpt en geldt er een provisieverbod op onder andere het afsluiten van een uitvaartverzekering.

Wat is het provisieverbod?

Provisie is een beloning, meestal in de vorm van een geldbedrag, voor verleende diensten. Het geldbedrag dat word uitgekeerd is afhankelijk van de hoogte van de omzet die hieruit wordt gegenereerd. Meestal ontvangt de tussenpersoon een percentage van de totale winst.
uitvaartverzekering-zonder-provisieVroeger werkten veel financieel adviseurs samen met een bepaalde verzekeringsmaatschappij. De tussenpersonen kregen een financiële beloning voor de verzekeringen die zij voor hen hadden “verkocht”. Dit had tot gevolg dat financiële adviseurs steeds meer verzekeringen aan de man probeerden te brengen en vaak ook verzekeringen die men niet direct nodig had. Bovendien konden er bepaalde belangen ontstaan om juist bepaalde partijen aan de man te brengen. Om de consument tegen deze onnodige kosten te beschermen heeft de wet bepaald dat er geen provisie meer mag worden gegeven op bepaalde financiële producten, waaronder hypothecaire kredieten, overlijdensrisicoverzekeringen en uitvaartverzekeringen. Dit verbod is vastgelegd in de Wet op het financieel toezicht, waarvan de Nederlandsche Bank en de Autoriteit Financiële Markten de toezichthouders zijn.

Wat zijn de gevolgen?

Omdat er geen provisie meer op deze diensten mag worden uitbetaald lopen financieel adviseurs, maar ook verzekeringsmaatschappijen, heel veel geld mis. Het verbod heeft grote gevolgen voor de consument. Een direct merkbaar gevolg is dat er nu voor bemiddeling en advies apart betaald moet worden. Deze diensten worden nu beschouwd als een aparte service, waarvoor u een factuur thuis gezonden krijgt. Een groot voordeel van het provisieverbod is dat de consument minder geld kwijt is, omdat de uurtarieven van de financieel adviseurs zijn gedaald.
Deze tussenpersonen verdienen nu geen geld meer aan de afgenomen verzekeringen en moeten dus zorgen dat ze meer adviesgesprekken kunnen voeren. Dit heeft de concurrentie tussen financieel adviseurs behoorlijk aangescherpt. U kunt de bemiddelingskosten ontwijken door zelf opzoek te gaan naar een juiste uitvaartverzekering.

Navigeren

© Uitvaartverzekeringvergelijken.com 2012-2024

Wij steunen o.a. deze initiatieven:

  • stichting-engeltjesStichting Lieve Engeltjes
  • stichting-feliceStichting Félice