In april is bekend geworden dat uitvaartverzekeraar Yarden in financiële problemen zit. De verzekeraar heeft niet genoeg buffer om oude naturapolissen te kunnen dekken door de stijgende kosten van een uitvaart.

Yarden bevriest waarde

Yarden bevriest vanaf 2020 de waarde van 380.000 polissen. Dit houdt in dat polishouders de stijgende jaarlijkse kosten zelf voor hun rekening moeten nemen. Een alternatief voor de polishouder is dat ze een deel van de uitvaart schrappen waardoor deze kosten nog steeds onder de dekking vallen van de bevroren waarde.
Normaal gesproken wordt er bij een pakketverzekering rekening gehouden met de stijgende kosten van een uitvaart. Een dienstenpakket welke 10 jaar geleden bijvoorbeeld 4000 euro kost zal vandaag de dag 17,5% duurder zijn (1,75% per jaar). Door de bevroren waardes van de uitvaartpolissen zal er dus geen rekening meer gehouden worden met deze stijging en komt deze voor de rekening van de klant.

Wat kunt u doen?

Omdat de stijgende kosten voor rekening van de polishouder zijn is het verstandig om alvast een bedrag te reserveren. Mocht dat niet mogelijk zijn is het verstandig om hier maandelijks geld voor opzij te leggen.
Een andere mogelijkheid is om de uitvaartverzekering bij Yarden op te zeggen. De betaalde premie zult u dan kwijt zijn. U kunt dan eventueel bij een alternatieve verzekeraar terecht voor een nieuwe uitvaartverzekering.
problemenWellicht is het ook mogelijk om de verzekering premievrij te maken. U stopt dan met het betalen van de maandelijkse premie, echter zal het verzekerde bedrag verlaagd worden. Het nieuwe verzekerde bedrag is afhankelijk van wanneer de uitvaartverzekering is afgesloten. Het is raadzaam om contact op te nemen met Yarden, zodat zij u verder kunnen inlichten over deze optie. Indien deze optie voor u mogelijk is, zult u alsnog rekening moeten houden met het bijbetalen voor een uitvaart.
Een laatste optie is niets doen. Bij een overlijden wordt er dan gekeken welke diensten er nog wel uitgevoerd kunnen worden.

Navigeren

© Uitvaartverzekeringvergelijken.com 2012-2024

Wij steunen o.a. deze initiatieven:

  • stichting-engeltjesStichting Lieve Engeltjes
  • stichting-feliceStichting Félice