Uitvaartverzekeraars werken hard aan hun transparantie, waardoor over het algemeen goed duidelijk is wat de kosten zullen zijn. Verzekeraars geven bijvoorbeeld aan dat ze bijvoorbeeld €7.000 aan kosten dekken, bij een premie voor 18-jarigen van €5 – €6 per maand. Er is daarnaast niet zomaar sprake van verborgen kosten. Tenminste, in de meeste gevallen niet. Bij de uitvaartverzekeringen is de leeftijd waarop de polis wordt afgesloten van grote invloed op de kosten. Bovendien kan er sprake zijn van indexeren van zowel de dekking als de premie, waardoor deze ieder jaar een beetje hoger wordt.

De invloed van leeftijd

invloedDe invloed van leeftijd op de premie van de uitvaartverzekering is groot. Daar waar 18-jarigen zo’n €5 – €6 per maand betalen voor hun polis loopt dit bij iemand van 45 jaar zomaar op naar €10,50 – €14,50 per maand. Dat betekent dat de kosten tot 241% hoger kunnen liggen, terwijl er sprake is van dezelfde dekking. Dat heeft ermee te maken dat de verzekeraar uiteindelijk hoe dan ook uit zal moeten keren. Bij iemand van 45 jaar is er (veel) minder tijd beschikbaar om voldoende premie te innen. Het zijn geen daadwerkelijk verborgen kosten van de uitvaartverzekering, maar het is wel iets om rekening mee te houden.

Indexeren van de premie en dekking

Iets meer verborgen zijn de kosten voor het indexeren van de uitvaartverzekering. Veel verzekeraars indexeren de dekking. Dat betekent dat de dekking over 40 of 50 jaar qua koopkracht nog gelijk is aan die van vandaag. Het betekent in de praktijk dat de dekking een stuk hoger moet zijn, om de uitvaart te kunnen vergoeden.
Ondertussen indexeren de verzekeraars ook de te betalen premie. Ligt de dekking over 40 jaar zo’n 100% hoger om voor de inflatie te compenseren? Dan is tegen die tijd ook de premie 100% duurder geworden.

Navigeren

© Uitvaartverzekeringvergelijken.com 2012-2024

Wij steunen o.a. deze initiatieven:

  • stichting-engeltjesStichting Lieve Engeltjes
  • stichting-feliceStichting Félice