Bij verlopen rechten is het veelal aan de nabestaanden om te beslissen of ze die wensen te verlengen of dat het graf geruimd mag worden. Het is vaak een lastige beslissing, vooral wanneer ze het er onderling niet meteen over eens kunnen worden. De rechten worden in eerste instantie vaak vanuit de uitvaartverzekering betaald. Er is bijvoorbeeld sprake van een dekking voor 10, 20 of 30 jaar. Uiteraard hangt dit af van het type graf dat er wordt gekozen en de verzekeringspolis die er beschikbaar is. Na die periode zullen de rechten verlopen, waardoor het aan de nabestaanden is om een keuze te maken.

Grafrechten voor ‘eigen graven’

grafrechtenVeel van de uitvaartverzekeringen bieden de mogelijkheid tot een persoonlijk graf, met rechten voor 20 of 30 jaar. Dit is de gebruikelijke termijn. Sommige uitvaartverzekeraars hebben ‘eigen graven’ in het bezit. Dat betekent dat ze de rechten relatief voordelig kunnen aanbieden. Hier staat aan de andere kant tegenover dat het niet mogelijk is om de rechten voor een periode van minder dan 20 jaar af te sluiten. Het is na die periode aan de nabestaanden om aan te geven of het graf geruimd mag worden of dat ze opnieuw de rechten willen betalen.

Algemeen graf met minimaal 10 jaar

Een algemeen graf kent een minimale periode van 10 jaar aan rechten. Na die periode hebben de nabestaanden de mogelijkheid om er een persoonlijk graf van te maken. Hiervoor is veelal geen vergoeding vanuit de uitvaartverzekering beschikbaar. Dat betekent dat de nabestaanden die kosten zelf op dienen te brengen. Houd er rekening mee dat een algemeen graf na 10 jaar geruimd mag worden. Daar is geen toestemming van de nabestaanden voor nodig. Het is dus belangrijk om er op tijd bij te zijn indien de wens leeft om er een persoonlijk graf met rechten voor 20 of 30 jaar van te maken.

Navigeren

© Uitvaartverzekeringvergelijken.com 2012-2024

Wij steunen o.a. deze initiatieven:

  • stichting-engeltjesStichting Lieve Engeltjes
  • stichting-feliceStichting Félice