Uitvaartverzekeraars hebben uiteraard verschillende contactmogelijkheden. Dit is ook nodig, want uitvaartverzekeraars moeten altijd en voor iedereen goed bereikbaar zijn. Uiteraard is de manier van contact opnemen met de verzekeraar ook afhankelijk van het doel. Zo wilt u een overlijden natuurlijk zo snel mogelijk door kunnen geven, zodat alles goed geregeld kan worden voor de uitvaart. Echter, als u contact op wilt nemen om een uitvaartverzekering af te sluiten of aan te passen, dan heeft dit in de meeste gevallen niet zoveel haast. Hiervoor zijn dan ook andere mogelijkheden te gebruiken.

Contact na een overlijden

Verreweg de meeste verzekeraars hebben een speciaal telefoonnummer dat 24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar is. Dit telefoonnummer kan worden gebruikt in geval van een overlijden. Dit betekent dat u direct contact op kunt nemen met de uitvaartverzekeraar wanneer iemand is overleden, ook wanneer dit midden in de nacht gebeurt.
Het is altijd belangrijk om zo kort mogelijk na het overlijden al contact op te nemen met de uitvaartverzekeraar. De begrafenis of crematie moet immers binnen enkele dagen worden geregeld. In de meeste gevallen is het 24/7 telefoonnummer een mobiel nummer. Medewerkers van de verzekeringsmaatschappij draaien diensten om echt altijd bereikbaar te zijn voor het melden van een overlijden.

Advies en informatie

contactmogelijkheden-advies"Als u contact met een uitvaartverzekeraar op wilt nemen voor meer informatie over de mogelijkheden, voor passend advies of bijvoorbeeld om wijzigingen door te geven, dan zijn er natuurlijk nog diverse verschillende mogelijkheden. Denk aan onder meer de mail, de chat en soms zelfs webcare. Steeds meer uitvaartverzekeraars breiden de contactmogelijkheden uit, waardoor u altijd de mogelijkheid heeft om direct contact op te nemen wanneer u dit nodig acht. Welke mogelijkheden er precies geboden worden is uiteraard per verzekeringsmaatschappij verschillend. U kunt op de contactpagina van uw eigen uitvaartverzekeraar kijken wat de mogelijkheden hierin zijn.

Navigeren

© Uitvaartverzekeringvergelijken.com 2012-2024

Wij steunen o.a. deze initiatieven:

  • stichting-engeltjesStichting Lieve Engeltjes
  • stichting-feliceStichting Félice