Wanbetaling van uw uitvaartverzekering kan vervelende gevolgen hebben. Het is zeker niet zo dat u na een enkele gemiste betaling direct te boek staan als wanbetaler. In de meeste gevallen wordt u zo gezien wanneer u meerdere malen niet betaald heeft en wanneer u ook meerdere malen geen gehoor heeft gegeven aan herinneringen, aanmaningen en incasso’s. Een uitvaartverzekeraar kan u hierop de voortzetting van uw polis weigeren. In de meeste gevallen krijgt u hier nog een laatste waarschuwing, waarin wordt aangegeven dat u niet langer verzekerd bent wanneer u de factuur of facturen niet voor een bepaalde datum voldoet. Als u hier niet op reageert, dan komt uw polis te vervallen.

Grote gevolgen in geval van overlijden

Het komt helaas vaak voor dat mensen te boek komen te staan als wanbetaler wanneer zij in financiële problemen verkeren. Het is dan ook niet zo dat zij niet willen betalen, maar eenvoudigweg dat zij niet kunnen betalen. Het is in dit geval verstandig om contact op te nemen met de uitvaartverzekeraar om de situatie te bespreken.
In diverse situaties kan er een oplossing gevonden worden zonder dat de uitvaartverzekering komt te vervallen. Wanneer u deze laat vervallen, en u komt onverwachts te overlijden, dan zullen uw nabestaanden moeten opdraaien voor de kosten van uw uitvaart. Tegenwoordig kan dit flink in de papieren lopen en u kunt uw nabestaanden zelfs met schulden achterlaten.

Mag de verzekeraar u weigeren?

weigeren-wanbetalingHet is een uitvaartverzekeraar toegestaan om u te weigeren wanneer u bekend staat als wanbetaler. Daarnaast zijn er nog enkele gevallen waarin een uitvaartverzekering u mag weigeren, bijvoorbeeld wanneer u het aanvraagformulier niet eerlijk heeft ingevuld. Het is dan ook belangrijk om betalingen op tijd te voldoen en om ook bij uw aanvraag eerlijk te zijn. In de meeste gevallen kunt u dan gewoon een uitvaartverzekering afsluiten.

Navigeren

© Uitvaartverzekeringvergelijken.com 2012-2024

Wij steunen o.a. deze initiatieven:

  • stichting-engeltjesStichting Lieve Engeltjes
  • stichting-feliceStichting Félice