Bij het afsluiten van een uitvaartverzekering krijgt u een uitgebreide uitleg van de polis en voorwaarden. Deze staan dikwijls vol met woorden, die u waarschijnlijk niet bekend voorkomen. Eén van deze woorden is renseignering. Het begrip gaat over de wettelijke verplichting die verzekeraars hebben om bepaalde gegevens van hun verzekeringsnemers door te geven aan de belastingdienst.

Maak ook een vergelijking

Wat is renseignering?

Renseignering is de wettelijke verlichting tot het verstrekken van bepaalde inlichtingen en gegevens aan de belastingdienst. Niet alleen verzekeringsmaatschappijen, maar ook banken moeten aan deze plicht voldoen. De belastingdienst mag niet zomaar om allerlei persoonlijke gegevens vragen. De gegevens waar het de overheidsinstantie om gaat zijn:

  • Lijfrentepremies
  • Depotwaardes
  • Waarden van verzekeringen die vermogen opbouwen (afgezien van lijfrente en pensioen)

Wat gebeurd er met deze gegevens?

gegevens-renseigneringBij de belastingdienst moet u over uw vermogen belasting betalen. De waarde van uw levensverzekering wordt ook gezien als vermogen. Het bedrag wordt immers uitgekeerd aan het einde van de verzekering. Met de gegevens van uw verzekeringsmaatschappij over uw opgebouwde waarde middels betaalde premies, kan de belastingdienst uw vermogen via levensverzekeringen controleren.

Men ziet het als een soort spaargeld die in bepaalde gevallen kan worden uitgekeerd. Voor lage bedragen geldt een vrijstelling. Bijvoorbeeld een uitvaartverzekering waarbij de waarde lager ligt dan 6859 euro hoeft niet te worden gemeld bij de belastingdienst. Als de waarde hoger is dient het hele bedrag wel meegerekend te worden als vermogen.

De waarde van je uitvaartverzekering die u door krijgt van uw verzekeraar is niet het verzekerd bedrag, maar de huidige waarde van uw verzekering. Iedere verzekeringsmaatschappij geeft jaarlijks een overzicht uit over de waardes van de verzekeringen.

Het genoemde bedrag is de waarde die is vastgesteld op 31 december. Het is bij de meeste verzekeringsmaatschappijen ook mogelijk om tussentijds de waarde van uw polis te controleren. Vaak gebeurd dit schriftelijk of per mail.

Navigeren

© Uitvaartverzekeringvergelijken.com 2012-2024

Wij steunen o.a. deze initiatieven:

  • stichting-engeltjesStichting Lieve Engeltjes
  • stichting-feliceStichting Félice