uitvaartverzorgingDe uitvaartverzorger is belast met een aantal taken, waarmee men ervoor zorgt dat de uitvaart op een goede manier georganiseerd wordt, de overledene goed verzorgd wordt en de nabestaanden op de juiste manier worden opgevangen. Uiteraard is de uitvaartverzorger ook verantwoordelijk voor de aansturing van de uitvaart zelf, het afronden van de uitvaart en het presenteren van de uitvaartonderneming als geheel.

Een uitvaartverzorger zorgt ervoor dat de uitvaarten van A tot Z op een goede manier worden georganiseerd, zodat nabestaanden met zo min mogelijk lasten bezwaard worden en de overleden op de juiste wijze verzorgd wordt.

Organiseren van de uitvaart


Het organiseren van de uitvaart zelf vraagt om een aantal logistieke handelingen, die de uitvaartverzorger uit zal voeren. Denk hierbij aan het instrueren van de chauffeurs en overige medewerkers, maar ook aan het uitvoeren van de formaliteiten die er nodig zijn.

De familie kan ervoor kiezen om dit zelf te doen, maar kan het aangeven van het overlijden bij de burgerlijke stand van de gemeente ook overlaten aan de uitvaartverzorger. De uitvaartverzorger zorgt er achter de schermen voor dat het geheel in goede banen geleid wordt, op basis van een ondersteunende rol voor de familie.

Overledene en nabestaanden


Na het overlijden dient de uitvaartverzorger ervoor te zorgen dat de overledene goed verzorgd wordt. Er kan na een ongeval gezorgd worden voor een restauratie van lichaamsdelen en in samenspraak met de familie zal er een rouwcentrum of –locatie worden gekozen.

Daarnaast dient de uitvaartverzorger ervoor te zorgen dat de familie en andere nabestaanden op een goede manier worden opgevangen, ook om een beeld te vormen van de overledene.

Op basis daarvan kan de uitvaart zelf vervolgens in goede banen worden geleid, waardoor de uitvaartverzorger een groot aantal taken uitvoert, die de ene keer beter zichtbaar zijn dan de andere.


Navigeren

© Uitvaartverzekeringvergelijken.com 2012-2024

Wij steunen o.a. deze initiatieven:

  • stichting-engeltjesStichting Lieve Engeltjes
  • stichting-feliceStichting Félice