De erfgenamen kunnen een belangrijke rol spelen bij een uitvaartverzekering, net als wanneer daar geen sprake van is. Heeft u een kapitaalverzekering? In dat geval komt er een bedrag vrij. De erfgenamen kunnen dat bedrag gebruiken om de uitvaart te financieren, het is vrijgesteld van de erfbelasting. Is er sprake van een natura polis? In dat geval zal de verzekeraar de kosten dekken. De erfgenamen krijgen daar pas mee te maken op het moment dat de polis onvoldoende dekking blijkt te bieden voor te te maken kosten.

Aansprakelijkheid van de erfgenamen

De erfgenamen kunnen in twee verschillende gevallen aansprakelijk zijn voor de uitvoering van de uitvaartverzekering of de kosten van de uitvaart. Dat is het geval wanneer zij de nalatenschap zuiver accepteren en zelf opdracht geven voor de uitvaart. Doen zij dat niet, maar accepteren zij wel de erfenis? Ook in dat geval zijn de erfgenamen aansprakelijk voor de kosten van de uitvaart. Ze kunnen hiervoor de dekking van uitvaartverzekering gebruiken, mits die beschikbaar is natuurlijk.

Kosten voor de uitvaart bij geen uitvaartverzekering

erfgenamen-uitvaartIs er geen sprake van een uitvaartverzekering? De erfgenamen dienen dan zelf op te draaien voor de kosten van de uitvaart. Ze kunnen daar de erfenis voor gebruiken, al gaan de kosten op die manier automatisch af van het bedrag dat zij anders zouden ontvangen. Dat is in principe hetzelfde als wanneer ze zelf voor de kosten zouden opdraaien. Willen de erfgenamen de kosten voor de uitvaart niet betalen? Dan hebben zij ook niet de mogelijkheid om de erfenis te aanvaarden. Het is verstandig om daar rekening mee te houden bij de keuze om een uitvaartverzekering af te sluiten, de gevolgen voor de erfgenamen kunnen immers verschillend uitpakken.

Navigeren

© Uitvaartverzekeringvergelijken.com 2012-2024

Wij steunen o.a. deze initiatieven:

  • stichting-engeltjesStichting Lieve Engeltjes
  • stichting-feliceStichting Félice