Voor nabestaanden is zelfdoding vaak moeilijk te accepteren, zij blijven doorgaans met vragen schuldgevoelens en twijfels achter. Naast al deze onzekerheden is het ook nog eens onzeker of de uitvaartverzekeraar zal uitkeren, dit is namelijk niet automatisch het geval bij zelfdoding. Het kan namelijk voorkomen dat de uitvaartverzekeraar de polis met terugwerkende kracht ontbind, hierdoor is de verzekeringsnemer in feite nooit verzekerd geweest. Gelukkig is het niet per definitie het geval dat de uitvaartverzekeraar niet uitkeert bij zelfdoding, afhankelijk van de gestelde voorwaarden per verzekeraar.

Met terugwerkende kracht

De uitvaartverzekeraar mag de uitvaartverzekering met terugwerkende kracht ontbinden. Doorgaans stellen zij hiervoor een bepaalde periode in. Meestal betreft dit 6 maanden tot 1 jaar vanaf het moment dat de uitvaartverzekering is afgesloten. Dit houdt dan in dat er geen uitkering zal plaatsvinden als de verzekeringsnemer binnen deze periode overgaat tot zelfdoding.
In plaats van de uitkering wordt de polis ontbonden en de betaalde premie of koopsom wordt dan ook teruggestort, waardoor in principe de verzekeringsnemer eigenlijk nooit verzekerd is geweest. Uitvaartverzekeraars proberen middels deze regel te voorkomen dat men kort voor de zelfdoding nog even een uitvaartverzekering afsluiten om hun nabestaanden niet met deze financiële lasten op te zadelen.

Na de periode

periode-zelfdodingHet kan ook voorkomen dat de verzekeringsnemer overgaat tot zelfdoding na de gestelde periode. De meeste verzekeraars keren in dit geval gelukkig wel volledig uit, maar er kunnen wel beperkende voorwaarden gelden. Hoe de verzekeraar met zelfdoding omgaat leest u terug in de polisvoorwaarden. Wij adviseren u niet van de richtlijn van 6 maanden tot 1 jaar uit te gaan, want er zijn ook een aantal verzekeringsmaatschappijen die de polis met terugwerkende kracht ontbinden tot 24 maanden. Voor de nabestaanden zijn deze regels vaak erg wrang, zij moeten immers al met het verlies omgaan. Desondanks zijn deze regels voor de uitvaartverzekeraars nodig om te voorkomen de verzekering met voorbedachte redenen is afgesloten.

Navigeren

© Uitvaartverzekeringvergelijken.com 2012-2024

Wij steunen o.a. deze initiatieven:

  • stichting-engeltjesStichting Lieve Engeltjes
  • stichting-feliceStichting Félice