Op het moment dat u een uitvaartverzekering afsluit bent u niet direct verzekerd, de uitvaartverzekeraar zal namelijk eerst uw aanvraag beoordelen. Het beoordelen is eigenlijk een soort van controle, hierbij wordt er gekeken naar diverse punten, ook bijvoorbeeld of uw persoonsgegevens wel kloppen. Een uitvaartverzekeraar mag zelf bepalen of zij u als nieuwe klant willen accepteren, dit wordt dan ook het acceptatieproces genoemd.

Medische acceptatie

acceptatie-medischEen belangrijk onderdeel is de medische acceptatie tijdens de beoordeling van de aanvraag, tenminste dit is bij de meeste verzekeraars het geval. Zij kijken of u goed gezond bent, of dat er juist een risico is op vroegtijdig overlijden. Sommige uitvaartverzekeraars accepteren alleen gezonde klanten en andere aanbieders vragen een hogere premie indien de gezondheid niet optimaal is. Een medische acceptatie bestaat uit een gezondheidsverklaring, hierop worden diverse vragen gesteld die u naar waarheid dient in te vullen. Aan de hand van deze verklaring beoordelen de medewerkers of er een groter risico is op vroegtijdig overlijden. U dient deze aanvraag naar waarheid in te vullen, anders spreken we over verzekeringsfraude.

Verzekeringsfraude

Indien u in het verleden verzekeringsfraude heeft gepleegd dan is dit voor een verzekeringsmaatschappij een reden u niet te accepteren. Ook wanneer u verzekeringsfraude bij een ander soort verzekering heeft gepleegd is dit kwalijk, denk hierbij bijvoorbeeld aan de auto en of inboedelverzekering.
Verzekeringsfraude is een breed begrip, dit kan bijvoorbeeld zijn omdat u bij de autoverzekering heeft achtergehouden dat u een strafblad heeft, of de autoverzekering op iemand anders zijn naam zet. Ook wanneer u bijvoorbeeld bij welke verzekering dan ook onterecht een claim indient, maar ook wanneer u bepaalde gegevens niet naar waarheid invult om zo bijvoorbeeld een goedkopere premie te krijgen. Zorg dat u nooit in dit soort gevallen betrokken raakt, want wanneer dit het geval is zult u bij welke verzekering dan ook moeite krijgen om als klant geaccepteerd te worden, dus ook bij de uitvaartverzekering.

Navigeren

© Uitvaartverzekeringvergelijken.com 2012-2024

Wij steunen o.a. deze initiatieven:

  • stichting-engeltjesStichting Lieve Engeltjes
  • stichting-feliceStichting Félice