Als u een uitvaartverzekering aanvraagt zal de uitvaartverzekeraar de aanvraag beoordelen. Een onderdeel hiervan kan zijn een medische acceptatie. Niet alle uitvaartverzekeraars verrichten een medische acceptatie, maar wel een behoorlijk aantal.

Wat is een medische acceptatie

De medische acceptatie kan een onderdeel zijn van het beoordelen van uw aanvraag. Een uitvaartverzekering is een levensverzekering, waarbij vast staat dat er uitgekeerd moet worden. Iedereen komt immers een keer te overlijden en dit is het moment dat er uitgekeerd moet worden. De uitvaartverzekeraar wilt dan ook het liefst vaststellen wanneer een verzekeringsnemer komt te overlijden. Uiteraard is dit niet mogelijk, maar aan de hand van uw medische situatie kunnen zij wel beter een inschatting maken.
De medische acceptatie bestaat dan ook uit een gezondheidsverklaring. Dit is een vragenlijst die allerlei vragen over uw gezondheid bevat. Aan de hand van deze vragen kan de uitvaartverzekeraar beoordelen dat de aanvragen mogelijk een hoger risico heeft op vroegtijdig overlijden. Indien dit het geval is kunt u mogelijk geweigerd worden, of wordt de premie hoger dan gemiddeld. Indien u bij de verzekeraars geweigerd blijft worden kunt u opzoek gaan naar een verzekeraar die geen medische acceptatie verricht.

Eerlijk invullen

Indien de aanvragen niet geheel gezond is kan hij of zij besluiten de gezondheidsverklaring niet geheel eerlijk in te vullen. Hierdoor is de kans dat zij geaccepteerd worden groter en bovendien hoeft deze persoon geen extra premie te betalen. Echter is dit niet verstandig, want wanneer u vroegtijdig komt te overlijden is de kans groot dat de verzekeraar een onderzoek instelt. Mocht hieruit blijken dat u bepaalde belangrijke zaken achterwege heeft gelaten of dat u onjuiste informatie heeft verstrekt dan zullen zij niet het verzekerde bedrag uitkeren. U had dan achteraf beter meer premie kunnen betalen zodat er wel bij overlijden uitgekeerd werd.

Navigeren

© Uitvaartverzekeringvergelijken.com 2012-2024

Wij steunen o.a. deze initiatieven:

  • stichting-engeltjesStichting Lieve Engeltjes
  • stichting-feliceStichting Félice