Komt uw baby te overlijden en heeft u een uitvaartverzekering? Dan geldt er over het algemeen een harde grens van 24 weken zwangerschap, om voor dekking in aanmerking te kunnen komen. Komt uw baby eerder te overlijden? Dan bestaat er een kans dat de uitvaartverzekeraar zich beroept op de wet en er geen uitkering plaats zal vinden. Dat betekent dat u voor die tijd zelf voor de kosten opdraait, terwijl deze na de 24ste week worden vergoed.

Wettelijke grens uitvaartverzekeringen


Er is inderdaad sprake van een wet, die bepaalt dat uitvaartverzekeraars de kosten pas hoeven te dekken na een zwangerschap van 24 weken. Vooral de ChristenUnie is het daar niet mee eens en probeert er al een tijd lang voor te zorgen dat dit wordt veranderd. Dit is tot op heden niet gelukt, waardoor het van belang is om hier rekening mee te houden wanneer u een uitvaartverzekering heeft en u om deze verdrietige reden gebruik wenst te maken van de dekking.

Onderzoek


onderzoek-babyIndepender heeft eerder echter al eens onderzoek gedaan naar de polisvoorwaarden van de verschillende verzekeraars. Hieruit is gebleken dat veel van de verzekeraars inderdaad gebruik maken van de wettelijke grens van 24 weken, maar dat er ook wel degelijk positieve uitzonderingen bestaan. Ardanta, HDB Assen en Conservatrix keren bijvoorbeeld ook uit als uw baby eerder komt te overlijden. Houd er aan de andere kant echter wel rekening mee dat er vaak een maximum wordt gesteld aan de uitkering. Alleen Facultatieve is een uitvaartverzekeraar die geen grens of maximum hanteert, waardoor u daar het best af bent op het moment dat uw baby komt te overlijden.

Navigeren

© Uitvaartverzekeringvergelijken.com 2012-2024

Wij steunen o.a. deze initiatieven:

  • stichting-engeltjesStichting Lieve Engeltjes
  • stichting-feliceStichting Félice