De polisvoorwaarden van een uitvaartverzekering zijn van groot belang, waardoor het verstandig is om deze goed door te nemen. Hoe zit de uitvaart die de verzekeraar voor u organiseert in elkaar, welke elementen maken er onderdeel uit van de dekking en waarvoor dienen uw nabestaanden bij te betalen? Op welk moment zal de kapitaalverzekering uitkeren en hoe dienen de nabestaanden aanspraak te maken op dit bedrag? De polisvoorwaarden van een uitvaartverzekering zitten bij veel verzekeraars nog altijd niet erg gemakkelijk in elkaar, maar het is toch verstandig om daar een keer goed in te duiken. U zorgt er op die manier voor dat u in ieder geval goed bent voorbereid op het moment van overlijden.

Naturapolis en de uitvaart


Met name binnen de naturapolis is het van belang om de polisvoorwaarden van de uitvaartverzekering goed door te nemen. In dat geval wordt hierin onder andere aangegeven welk type kist de verzekeraar zal gebruiken, hoe het zit met eventuele extra volgauto’s en rouwkaarten en waar de uitvaart plaats zal vinden.
De uitvaartverzekeraar zal de uitvaart organiseren en doet dit op basis van de polisvoorwaarden van de verzekering. Kijk hier goed naar, zodat u tijdig eventuele wijzigingen aan kunt brengen en u goed weet wat uw nabestaanden kunnen verwachten.

Moment van uitkeren


moment-uitkerenIndien u gebruik maakt van een kapitaalverzekering is het in de polisvoorwaarden van de uitvaartverzekering verstandig om na te gaan wanneer het moment van uitkeren plaats zal vinden en hoe de nabestaanden aanspraak kunnen maken op het geldbedrag. Dit bedrag kunnen zij gebruiken om de uitvaart zelf te organiseren, of dit via een uitvaartondernemer te doen. Neem de polisvoorwaarden van de uitvaartverzekering in ieder geval een keer goed door, onafhankelijk van het type verzekering dat u heeft en hoe lang u uw uitvaart nog uit wenst te kunnen stellen.

Navigeren

© Uitvaartverzekeringvergelijken.com 2012-2024

Wij steunen o.a. deze initiatieven:

  • stichting-engeltjesStichting Lieve Engeltjes
  • stichting-feliceStichting Félice