Op de vraag of de uitkering voor de uitvaartverzekering vrij te besteden is, is het antwoord nee. Hiermee bedoelen wij dat de nabestaanden de uitkering niet aan eigen doeleinden mogen besteden, het is dan ook geen erfenis. De uitkering dient alleen gebruikt te worden voor de uitvaart.

Sommige uitvaartverzekeraars hebben hier wel enige uitzonderingen voor. Het kan voorkomen dat een terminale patient een eerdere uitkering kan verkrijgen en dit vrij mag besteden, of dat nabestaanden een klein gedeelte van de uitkering vrij mogen besteden. Maar stelregel blijft dat de uitkering van de uitvaartverzekering voor de uitvaart gebruikt dient te worden.

Maak ook een vergelijking

Naturapolis en kapitaalpolis

besteden-uitkeringEr zijn verschillende soorten polissen wat betreft uitvaartverzekeringen, maar de meest voorkomende zijn toch wel de natura en kapitaal polis. Bij de naturapolis zijn er producten en diensten verzekerd, deze worden door de uitvaartverzekeraar uitgekeerd en mogelijk verzorgd. Soms heeft u vrije keuze waar u deze diensten laat verzorgen en soms ook niet. Of het is mogelijk dat u korting krijgt op bepaalde producten en diensten indien u kiest voor een uitvaartbedrijf waarmee uw verzekeringsmaatschappij afspraken heeft.

Als u hierin vrije keuze heeft wordt er ook wel eens gesproken over vrij te besteden, u bent dan vrij om een bedrijf naar keuze te kiezen. Bij de kapitaalpolis wordt er geld uitgekeerd, dit geld dient dus alleen voor de uitvaart gebruikt te worden. Soms is er wat betreft uitvaartbedrijven geen vrije keuze, dit houdt in dat dit geldbedrag alleen bij bepaalde bedrijven besteed mag worden, of dat u een korting krijgt.

Soms zijn hier ook geen voorwaarden voor, in dit geval kan er ook over vrije besteding gesproken worden.

Voorwaarden raadplegen

Om te zien hoe uw verzekeraar met vrije besteding omgaat dient u de voorwaarden raad te plegen. Alle uitzonderingen en procedures staan altijd in de voorwaarden. Bij twijfel kunt u de verzekeraar bellen, zodat u geen verassingen achteraf krijgt.

Navigeren

© Uitvaartverzekeringvergelijken.com 2012-2024

Wij steunen o.a. deze initiatieven:

  • stichting-engeltjesStichting Lieve Engeltjes
  • stichting-feliceStichting Félice