Heeft u een ziekte of een handicap en wilt u graag een uitvaartverzekering afsluiten? Dit hoeft geen problemen op te leveren, al is het wel verstandig om er rekening mee te houden. In een aantal gevallen zullen uitvaartverzekeraars u een hogere premie in rekening brengen, of is het zelfs niet mogelijk om er een dekking af te sluiten. In dat geval beoordeelt de verzekeraar het risico als zijnde te hoog, waardoor er te weinig premie binnenkomt om uw uitvaart op een waardige manier te kunnen organiseren.

Geen acceptatieplicht


In Nederland geldt er voor de uitvaartverzekeraars geen acceptatieplicht. Dat betekent dat ze zelf mogen beoordelen of ze u als klant wensen te accepteren. Heeft u een ziekte of een handicap, dan kan dit een groter risico betekenen met het oog op vroeg overlijden.
Een uitvaartverzekeraar is erbij gebaat wanneer u juist op latere leeftijd komt te overlijden, aangezien u dan zo lang mogelijk premie betaalt. Een vroegtijdig overlijden kost de verzekeraar relatief veel geld. Aangezien er geen sprake is van een acceptatieplicht komt het voor dat verzekeraars mensen met een ziekte of een handicap weigeren.

Geen medische keuring


geen-keuringAan de andere kant zijn er echter ook uitvaartverzekeraars actief die heel bewust geen gebruik maken van een medische keuring. Zij zijn van mening dat een ieder in Nederland de mogelijkheid moet hebben om een uitvaartverzekering af te sluiten. Aangezien er geen sprake is van een medische keuring heeft u ook met een ziekte of een handicap de mogelijkheid om er een verzekering af te sluiten. U zorgt er op die manier voor dat u gebruik kunt maken van een goede dekking. Op het moment dat u komt te overlijden zal de uitvaartverzekeraar uitkeren, ook wanneer het gaat om een vroegtijdig overlijden als het gevolg van de ziekte of de handicap.

Navigeren

© Uitvaartverzekeringvergelijken.com 2012-2024

Wij steunen o.a. deze initiatieven:

  • stichting-engeltjesStichting Lieve Engeltjes
  • stichting-feliceStichting Félice