Bij het overlijden van een verzekeringsnemer wordt er door de verzekeraar gekeken of er sprake was van natuurlijk overlijden, euthanasie valt helaas niet onder natuurlijk overlijden. Dit kan dan ook gevolgen hebben voor verzekeringen die uitkeren na het overlijden van een verzekeringsnemer, dit geldt bijvoorbeeld voor de overlijdensrisicoverzekering en de uitvaartverzekering. Beide varianten zijn namelijk levensverzekeringen, dit houdt in dat er een uitkering plaatsvind zodra de verzekeringsnemer overlijdt.

Extra voorwaarden bij euthanasie

Zowel bij de overlijdensrisicoverzekering als de uitvaartverzekering stellen de verzekeraars extra voorwaarden als er geen natuurlijke dood plaatsvind. Bij een overlijdensrisicoverzekering keren verzekeraars doorgaans wel uit bij euthanasie, echter zijn er ook verzekeraars die dit niet doen en een wachttijd hanteren.
Hetzelfde geldt eigenlijk voor uitvaartverzekeraars, alleen is het bij de uitvaartverzekering gebruikelijker dat er een wachttijd geldt, dit doen dus meer verzekeraars. Deze looptijd kan variëren van niet tot 3 jaar. De looptijd gaat in op het moment dat u de uitvaartverzekering afsluit, komt u binnen deze looptijd te overlijden door euthanasie dan zijn er beperkende voorwaarden. Daarnaast kunnen er nog andere beperkende voorwaarden gelden bij een onnatuurlijke dood, daarom is het ook zo belangrijk dat u altijd de polisvoorwaarden raadpleegt.

Altijd een wachttijd

altijd-wachttijdBij een onnatuurlijke dood, zoals euthanasie is het dus gebruikelijk dat uitvaartverzekeraars een wachttijd hanteren. Echter kan deze wachttijd ook gehanteerd worden bij een natuurlijke dood. Dit komt doordat de meeste verzekeraars de verzekeringsnemers een gezondheidsverklaring laten afleggen en indien hieruit blijkt dat de verzekeringsnemer niet gezond is kan de verzekeraar besluiten een wachttijd te hanteren of de klant niet te accepteren. Ook zijn er verzekeraars waar helemaal geen gezondheidsverklaring ingevuld hoeft te worden, deze verzekeraars hanteren standaard een wachttijd. Door de wachttijd beperken de verzekeraars het risico dat zij binnen een relatief korte periode moeten uitkeren, zij hebben immers ook weinig tot geen premie kunnen innen.

Navigeren

© Uitvaartverzekeringvergelijken.com 2012-2024

Wij steunen o.a. deze initiatieven:

  • stichting-engeltjesStichting Lieve Engeltjes
  • stichting-feliceStichting Félice