De premie van de uitvaartverzekering is gebaseerd op diverse factoren, als bijvoorbeeld het verzekerde bedrag. Hoe meer de uitvaartverzekeraar moet uitkeren, hoe hoger uw premie automatisch zal worden. Maar wat sommige mensen zich niet beseffen is dat de premie ook erg afhankelijk is van de leeftijd van de verzekeringsnemer.

Leeftijd premie bepalend

leeftijd-bepalendDe leeftijd is erg premie bepalend. Hierin is de stelregel hoe jonger de verzekeringsnemer is, hoe lager de premie zal zijn. En hoe ouder de verzekeringsnemer is, hoe hoger de premie zal zijn. In principe is dit ook erg logisch, gezien de uitvaartverzekering een levensverzekering is. Dit betekend dat de verzekeraar bij overlijden uit moet keren. En de kans dat een ouder persoon eerder dan een jonger persoon komt te overlijden is statistisch gezien gewoon vele malen groter. De uitvaartverzekeraar moet bij overlijden het verzekerde bedrag uitkeren, maar wilt dit bedrag wel al opgebouwd hebben met de geïncasseerde premies. Zij gaan er dan ook vanuit dat zij bij een jonger persoon vaker kunnen incasseren dan bij een ouder persoon. Hierdoor zal de ouder persoon per premie incassering meer moeten afdragen.

Vanaf welke leeftijd?

Een uitvaartverzekering kan afgesloten worden vanaf elke leeftijd. Voor kinderen onder de 18 jaar gaat dit wel iets anders. Zij komen op de polis van de ouders terecht. Soms wordt hiervoor een extra premie in rekening gebracht en bij sommige uitvaartverzekeraars zijn kinderen kosteloos meeverzekerd. Vanaf 18 jaar kunnen zij zelf een uitvaartverzekering afsluiten, of overnemen.

Leeftijdsgrens

In principe is het bijna op elke leeftijd mogelijk een uitvaartverzekering af te sluiten. Desondanks kan een hogere leeftijd dit proces wel enorm bemoeilijken. Bijna alle uitvaartverzekeraars werken namelijk met een leeftijdsgrens die doorgaans rond de 70 tot 75 jaar is. Indien u ouder bent kunt u helaas bij deze uitvaartverzekeraars geen uitvaartverzekering meer afsluiten en bent u gebonden aan een zeer beperkt aanbod.

Navigeren

© Uitvaartverzekeringvergelijken.com 2012-2024

Wij steunen o.a. deze initiatieven:

  • stichting-engeltjesStichting Lieve Engeltjes
  • stichting-feliceStichting Félice