Het is mogelijk om uw uitvaartverzekering op te zeggen, maar of dit ook verstandig is blijft een tweede. U heeft immers premie betaald voor een bepaalde periode en daarmee waarde opgebouwd. Hierdoor is het ook zonde als u de polis opzegt en daardoor ook deze waarde verliest.

Uitvaartverzekering afkopen

Een andere optie is het afkopen van de polis. Indien u hiervoor kiest zal de verzekeraar een som maken van wat zij aan u verschuldigd zijn. Hiervoor pakken zij alle premies die zij tijdens de verzekeringsduur bij u geint hebben en trekken hier weer bepaalde kosten vanaf. Doorgaans is het dan ook niet een groot bedrag wat uitgekeerd wordt, doordat de kosten die hiervan afgaan ook behoorlijk hoog zijn.
Daarnaast hebben zij waardeverlies, zij zijn er immers vanuit gegaan dat u tot een bepaalde leeftijd premie zou opbouwen, maar dit gebeurt nu niet meer. Het afkopen weegt dan ook vaak niet op tegen het verzekerde bedrag of het bedrag wat u aan premies heeft betaald. In die zin kunt u zich ook afvragen of het wellicht niet beter is de uitvaartverzekering door te laten lopen. Maar dit is een persoonlijke keuze. Vraag eerst goed van te voren aan uw verzekeraar welk bedrag zij uitkeren bij afkopen, zodat u een weloverwogen beslissing kunt nemen.

Opzeggen in bedenktijd

opzeggen-bedenktijdBij de uitvaartverzekering heeft u 14 dagen bedenktijd vanaf het moment van afsluiten. Binnen deze bedenktijd kunt u gewoon opzeggen en is er ook nog geen waarde opgebouwd. Deze zaken komen dan ook niet ter sprake. Eventueel betaalde bedragen worden terug uitgekeerd en u bent theoretisch gezien nooit verzekerd geweest bij deze maatschappij. U heeft hier dan ook 14 dagen de tijd voor vanaf het moment dat u een polis heeft ontvangen. Ook bent u geen reden verschuldigd voor het opzeggen.

Navigeren

© Uitvaartverzekeringvergelijken.com 2012-2024

Wij steunen o.a. deze initiatieven:

  • stichting-engeltjesStichting Lieve Engeltjes
  • stichting-feliceStichting Félice