Bij diverse verzekeringsmaatschappijen is er een mogelijkheid de uitvaartverzekering premievrij te maken. Bij het kiezen voor deze optie loopt de uitvaartverzekering in principe gewoon door, alleen u stopt met het afdragen van premie. Hierdoor zijn er wel gevolgen voor de hoogte van de uitkering.

Hoe werkt premievrij maken?

Bij het afsluiten van een kapitaal uitvaartverzekering kiest u een verzekerd bedrag. De uitvaartverzekeraar keert alleen dit gehele bedrag bij overlijden uit als u alle premies betaald heeft. Echter wanneer u de uitvaartverzekering premievrij maakt stopt u met het betalen van de premie, waardoor u in feite niet alle premies heeft betaald voor het verzekerde bedrag wat u destijds gekozen heeft. Hierdoor zal de uitvaartverzekeraar dan ook niet het totale verzekerde bedrag bij overlijden uitkeren, maar een gedeelte hiervan. Bij overlijden zal de uitvaartverzekeraar een rekensom maken om te bepalen hoeveel de waarde op dat moment is, hierbij zullen ze sowieso het gedeelte wat u niet aan premie heeft betaald in mindering brengen.
Niet alle verzekeraars bieden de optie om de uitvaartverzekering premievrij te maken. Indien dit wel tot de mogelijkheden behoort kunt u een brief sturen naar uw verzekeringsmaatschappij met de vermelding dat u de uitvaartverzekering premievrij wilt maken. Vermeld hierbij ook uw polisnummer en persoonlijke gegevens. Als de aanvraag geaccepteerd is zult u een bevestiging hiervan ontvangen.

Alternatief

alternatief-uitvaartverzekeringDe meeste consumenten kiezen voor premievrij maken als zij de uitvaartverzekering niet meer nodig achten. Een ander alternatief is om de uitvaartverzekering af te kopen. Hierbij stopt u ook met premie betalen en krijgt u de waarde van de uitvaartverzekering direct uitgekeerd in plaats van bij overlijden. Echter of u nu voor afkopen of premievrij maken kiest, de vraag is of er überhaupt waarde zit in uw uitvaartverzekering. Doorgaans zijn dit relatief kleine bedragen ten opzichte van de premies die u betaald heeft. Bij twijfel raadpleeg uw uitvaartverzekeraar en vraag naar de mogelijkheden.

Navigeren

© Uitvaartverzekeringvergelijken.com 2012-2024

Wij steunen o.a. deze initiatieven:

  • stichting-engeltjesStichting Lieve Engeltjes
  • stichting-feliceStichting Félice