Voor een overlijdensrisicoverzekering betaald men een lagere maandelijkse premie dan voor een uitvaartverzekering. Het komt dan ook wel eens voor dat de consument ervoor kiest om een overlijdensrisicoverzekering afsluit met de gedachte dit te gebruiken voor de kosten van de begrafenis of crematie. Ook vinden vele consumenten het raar dat deze premie goedkoper is gezien het verzekerde bedrag doorgaans vele malen hoger ligt. Desondanks zijn beide polissen er niets voor niets en dekken ze beide hun eigen risico’s af. Het is dan ook niet verstandig zomaar te kiezen voor de variant waar u minder premie voor moet betalen.

Verschil uitvaartverzekeringen en overlijdensrisicoverzekeringen

overlijdensrisicoverzekering-goedkoperZowel de uitvaartverzekering als de overlijdensrisicoverzekering keren uit bij overlijden van de afnemer. Desondanks zijn er verschillen, het grootste verschil is de looptijd. Een uitvaartverzekering keert namelijk levenslang uit, de looptijd van deze polis eindigt dan ook pas bij overlijden. Bij een overlijdensrisicoverzekering ligt dit net iets anders. Deze wordt afgesloten voor een bepaalde periode, doorgaans betreft dit 30 jaar. De afnemer moet dan ook binnen deze periode komen te overlijden anders vindt er geen uitkering plaats. Doordat het onzeker is of u binnen deze periode komt te overlijden is het niet verstandig deze variant voor de uitvaart te gebruiken, u loopt immers het risico dat er geen kosten voor de uitvaart gedekt worden.
Daarnaast is nog een groot verschil het verzekerde bedrag en waar dit bedrag oorspronkelijk voor bedoeld is. Het verzekerde bedrag wordt bij beide polissen uitgekeerd bij overlijden. De uitkering voor de uitvaartverzekering is dan ook om de kosten voor de uitvaart te betalen. Bij de overlijdensrisicoverzekering is het meer om het inkomensverlies te dekken. Indien uw partner overlijdt kan dit bijvoorbeeld problemen geven met de hypotheek, met de uitkering van de overlijdensrisicoverzekering is dit op te vangen. Daarom is het verzekerde bedrag van deze polis dan vaak ook vele malen hoger, omdat deze kosten dan ook hoger zijn dan wat een uitvaart zou gaan kosten.

Waarom goedkoper?

Waarom de ene polis goedkoper is dan de ander heeft te maken met de zekerheid van uitkeren. De verzekeraar weet bij de uitvaart variant dat er zeker uitgekeerd wordt en bij de overlijdensrisico variant blijft het de vraag. Het komt immers ook vaak genoeg voor dat men wel gedurende de looptijd van 30 jaar premie heeft betaald maar dat er geen uitkering heeft plaatsgevonden. Hierdoor heeft de verzekeraar in principe alleen geïncasseerd en kan dit compenseren met de te innen premies.

Navigeren

© Uitvaartverzekeringvergelijken.com 2012-2024

Wij steunen o.a. deze initiatieven:

  • stichting-engeltjesStichting Lieve Engeltjes
  • stichting-feliceStichting Félice