Bent u benieuwd of het verstandig is bepaalde zaken te regelen voordat u komt te overlijden? Het is voor iedereen verstandig om wensen vast te leggen, voor de meeste zaken kan dit nog tot vlak voor het overlijden. Echter bent u er nooit zeker van wanneer u precies komt te overlijden en kan dit vrij onverwachts gebeuren, daarom is het ook van belang dat u hier vroegtijdig over nadenkt.

Uitvaartwensen vastleggen


Als u bepaalde wensen heeft voor uw uitvaart dan is dit van belang dit vast te leggen, zodat uw nabestaanden duidelijk weten wat uw wensen waren. Hierbij kunt u denken aan de kleinste zaken als de muziek, maar ook wie de kist mag dragen. Tevens is de keuze tussen begraven of cremeren van belang, wegens achtergrond of financiën kan deze keuze van behoorlijk belang zijn.
Daarnaast is het ook verstandig dat u nadenkt over de kosten van de uitvaart en of dit bekostigd kan worden. Indien dit niet het geval is kunt u een uitvaartverzekering afsluiten om uw nabestaanden niet met deze kosten te belasten.

Testament opstellen


testament-opstellenHet is mogelijk om een testament op te stellen waarin schriftelijk vastgelegd wordt wat er met uw bezittingen en verplichtingen dient te gebeuren bij overlijden. Dit kan dan ook belangrijk zijn voor een goede rouwverwerking, maar voornamelijk om discussies en familieruzies te voorkomen. Overigens is het mogelijk om een testament vrij kort voor overlijden te laten opstellen.

Donorcodicil


In Nederland is orgaandonatie na overlijden niet standaard wettelijk geregeld, dit dient u apart aan te geven. U bent dus niet automatisch orgaandonor, maar u kunt zich hiervoor aanmelden in het donorregister.

Wilsverklaringen


Een wilsverklaring kan dienen voor uw wensen met betrekking tot medische behandelingen, hierbij kunt u onder andere denken aan het beëindigen van levensverlengende behandelingen. Indien u zelf niet meer in de mogelijkheid bent dit aan te geven is het van belang dat dit in een wilsverklaring vastgelegd is.

Navigeren

© Uitvaartverzekeringvergelijken.com 2012-2024

Wij steunen o.a. deze initiatieven:

  • stichting-engeltjesStichting Lieve Engeltjes
  • stichting-feliceStichting Félice