Bij overlijden van een naaste familielid zijn er diverse zaken die geregeld moeten worden. Een onderdeel hiervan is de uitvaartverzekeraar contacteren, echter zijn er nog vele andere zaken die nagelopen dienen te worden. Middels een checklist laten wij u zien waar u rekening mee kunt houden.

Overlijden laten vaststellen/aangeven en uitvaartondernemer contacteren


Als eerste is het van belang dat een arts het overlijden vaststelt. De desbetreffende art zal een schriftelijke verklaring afleggen welke nodig is voor het regelen van de uitvaart. Daarna kunt u bekijken of uw nabestaande een uitvaartverzekering heeft afgesloten en of dit een natura of kapitaal uitvaartverzekering betreft. U kunt de uitvaartondernemer bellen en bij een natura uitvaartverzekering wordt de zorg voor u uit handen genomen.

Ook dient het overlijden aangegeven te worden bij de burgerlijke stand in de desbetreffende gemeente, in sommige gevallen kan de uitvaartverzorger deze taak overnemen. U krijgt dan van de burgerlijke stand een overlijdensakte en de burgerlijke stand geeft het overlijden door aan diverse belangrijke instanties.

Bankrekeningen blokkeren en instanties contacteren


checklist-overlijdenAls erfgenamen heeft u de verplichting alle financiële instellingen op de hoogte te stellen van het overlijden. Zij kunnen alle tegoeden blokkeren. Ook andere instanties moet u contacteren, hierbij kunt u denken aan een eventuele werkgever, maar ook belangrijke instanties als onder andere de belastingdienst en verzekeraars. Een oplossing hiervoor kan zijn om een overlijdenskaart naar alle instanties te versturen, wel dient u hierbij het polis of administratienummer te vermelden.

Notaris


Vervolgens dient u een afspraak te maken bij de notaris. U heeft een officiële akte van de notaris nodig, hierdoor kan het testament uitgevoerd worden. Ook kunnen hierdoor eventuele banktegoeden weer beschikbaar komen en het nalatenschap verdeeld worden. Dit proces kan over het algemeen wel een aantal weken duren.

Aangifte belastingdienst


De erfgenamen krijgen ongeveer 4 maanden na het overlijden een verzoek tot het doen van de aangifte voor erfbelasting. Deze aangifte dient u binnen acht maanden in te dienen.

Navigeren

© Uitvaartverzekeringvergelijken.com 2012-2024

Wij steunen o.a. deze initiatieven:

  • stichting-engeltjesStichting Lieve Engeltjes
  • stichting-feliceStichting Félice