Productwijzer voor de uitvaartverzekering

De productwijzer voor de uitvaartverzekering bevat allerlei belangrijke informatie. Het gaat om algemene informatie over de verzekering, net als over de premie en wat de verzekeraar daar mee zal doen. U kunt de productwijzer voor de uitvaartverzekering downloaden bij het

Vrijheid invulling uitvaart

Benieuwd naar de vrijheid van de invulling van de uitvaart, indien u gebruik maakt van een uitvaartverzekering? Dat heeft allereerst te maken met het type polis dat u afsluit. De natura uitvaartverzekering biedt minder vrijheid dan de kapitaaldekking. Aan de

24 uurs kamer bij uitvaartcentra

De 24 uurs kamer bij uitvaartcentra is een relatief nieuw initiatief. Het biedt de mogelijkheid om iemand in een persoonlijke omgeving op te laten bare, als dat thuis niet mogelijk of niet wenselijk is. De ruimte biedt de kans om

Rechtsbijstand en de uitvaartverzekering

Rechtsbijstand afsluiten voor de uitvaartverzekering? Het is geen gebruikelijke combinatie. Dat is anders dan bij bijvoorbeeld de autoverzekering of een scooterverzekering. In die gevallen is er vaak sprake van een tegenpartij, zodra er sprake is van een aanrijding of een

Verschillende kisten

Een uitvaartverzekering afsluiten en benieuwd welke keuzes u heeft met het oog op de kisten? Uiteraard bestaan er verschillende soorten uitvaartkisten. Van heel luxe en tot in de kleinste details verzorgd tot aan eenvoudige kisten of zelfs een exemplaar van

Alternatieven voor de uitvaartverzekering

De traditionele keuze voor de uitvaartverzekering is een naturapolis. U betaalt een bepaalde (lage) premie per maand. In ruil daarvoor zal de uitvaartverzekeraar de kosten van de uitvaart op zich nemen. Nabestaanden hebben daar zo min mogelijk omkijken naar. Aan

Catering en de uitvaartverzekering

De catering maakt over het algemeen onderdeel uit van de uitvaartverzekering. Dit biedt de mogelijkheid om de catering goed te laten verzorgen en af te stemmen op de wensen van de overledene, zonder dat daar specifieke kosten voor gemaakt moeten

Resomeren binnen de uitvaartverzekering

Er zijn verschillende alternatieven beschikbaar voor het begraven of cremeren van een lichaam. Resomeren is er daar één van. We kennen de methode ook wel als hydroluse. Er is sprake van een moderne methode die ervoor zorgt dat het lichaam

Cryomeren binnen de uitvaartverzekering

Cryomeren is een alternatief voor cremeren of begraven. Tenminste, het is daar op dit moment nog een aanvulling op. Het is een methode die we ook wel kennen als lyofilisatie of vriesdrogen, om het lichaam op een alternatieve wijze te

Is mijn uitvaartverzekering waardevast?

De uitvaartverzekering dekt de uitvaart, waarvan we allemaal hopen dat we daar nog lang niet aan toe zijn. Het is daarom van belang dat de polis goed waardevast is. Dat maakt het mogelijk om een voldoende hoge uitkering te genieten

Verlopen grafrechten: wat dekt de uitvaartverzekering?

Bij verlopen rechten is het veelal aan de nabestaanden om te beslissen of ze die wensen te verlengen of dat het graf geruimd mag worden. Het is vaak een lastige beslissing, vooral wanneer ze het er onderling niet meteen over

Persoonlijk graf

Het persoonlijk graf binnen de uitvaartverzekering is niet de goedkoopste optie, maar biedt wel meer mogelijkheden dan een algemeen graf. In veel van de gevallen dekt de verzekering standaard de algemene optie, waardoor daar gebruik van wordt gemaakt. Na 10

Invulling uitvaart

De invulling van de uitvaart binnen een uitvaartverzekering laat een aantal belangrijke trends zien. Er is bijvoorbeeld steeds vaker sprake van een duurzame uitvaart en ook het gebruik van technologie en gadgets wordt beter geaccepteerd dan een aantal jaren geleden.

Frauderen met gegevens

Steeds meer mensen frauderen met gegevens bij de uitvaartverzekering, waardoor de verzekeraars daar jaarlijks veel kosten mee maken. Valse gegevens over de gezondheid en persoonlijke situatie kunnen ertoe leiden dat verzekeraars de risico’s niet goed kunnen inschatten, waardoor ze bijvoorbeeld

Uitvaartverzekering lang geleden afgesloten

Uitvaartverzekeringen lopen tientallen jaren tot soms wel een leven lang. Het is daardoor niet altijd meer duidelijk of iemand een verzekering heeft en waar die is afgesloten. In die situaties is het mogelijk om gebruik te maken van een paar

Type graf en uitvaartverzekering

Het type graf is van invloed op de uitvaartverzekering, zowel op de dekking als de premie die daarbij hoort. Dit geldt natuurlijk vooral voor de mensen die zich willen laten begraven, al bestaat er ook keuze met betrekking tot een

Boete verzekeringsfraude

Verzekeraars hebben vanuit het Verbond van Verzekeraars afgesproken om sneller aangifte te doen van verzekeringsfraude bij de uitvaartverzekering en bovendien een boete op te leggen van €532. Dat moet ertoe leiden dat minder mensen het risico nemen, bijvoorbeeld door valse

Is een koopsompolis interessant voor jongeren?

De koopsompolis is interessant voor jongeren, omdat zij dankzij hun lage leeftijd over het algemeen een relatief laag bedrag betalen. Jongeren die er door middel van een koopsom voor willen zorgen dat ze een goede uitvaartverzekering hebben zorgen er daarmee

Reisverzekering of uitvaartverzekering bij overlijden buitenland?

Als er iemand komt te overlijden brengt dat naast een emotionele klap ook administratieve verplichtingen met zich mee. Niemand zit er op te wachten, vooral niet wanneer iemand in het buitenland komt te overlijden. In de meeste gevallen is het

Goede voorbereiding op uitvaart

Een goede voorbereiding op de uitvaart en de uitvaartverzekering bestaat uit twee verschillende stappen. Het is allereerst van belang om goed na te denken over uw eigen uitvaartwensen, ook al voelt dit waarschijnlijk nog wat vreemd om daar al mee

Roze uitvaart en dekking

Indien u een roze uitvaart wenst is het verstandig om dit al in een vroeg stadium aan te geven bij de uitvaartverzekeraar. Een uitvaartverzekering heeft over het algemeen contacten met bepaalde uitvaartverzorgers, die niet altijd bekend staan als uitgesproken homovriendelijk.

Online rouwverwerking

Steeds vaker bestaat er binnen de uitvaartverzekering de mogelijkheid tot online rouwverwerking, binnen een speciaal platform dat daarvoor beschikbaar is. Nabestaanden van verschillende overledenen hebben er de mogelijkheid om met elkaar te praten over wat ze hebben meegemaakt. Het biedt

Overledene opbaren en de dekking

Zodra iemand komt te overlijden is het gebruikelijk om die persoon nog enige tijd op te baren. Daardoor hebben nabestaanden en andere betrokkenen de kans om afscheid te komen nemen. Hier zijn kosten aan verbonden, die in een aantal gevallen

Onduidelijke facturen voor de uitvaartverzekering

Is er sprake van onduidelijke facturen vanuit de uitvaartverzekering? Het is altijd verstandig om daarover zo snel mogelijk contact op te nemen met de verzekeraar zelf. Het kan gaan om facturen met betrekking tot de premie, net als wanneer er

Wat zijn de klantvoordelen van Yarden?

Yarden biedt haar klanten een aantal belangrijke voordelen. Het zijn de Klantvoordelen van de uitvaartverzekeraar en uitvaartverzorger. Yarden is een vereniging die veel waarde hecht aan bewustwording over het leven, de dood en afscheid. Dankzij meer dan 100 jaar ervaring

Als zwangere vrouw de uitvaartverzekering regelen

Zwangere vrouwen kunnen gebruik maken van een uitvaartverzekering voor hun baby. We gaan er natuurlijk vanuit dat het kindje gezond ter wereld komt, maar er kan helaas altijd wat misgaan. In die gevallen is het prettig om financieel in ieder

Uitvaartverzekering dekt financieel risico

De uitvaartverzekering dekt een voor veel mensen belangrijk financieel risico. Het gaat om de hoge kosten voor een begrafenis of crematie, waar we vroeg of laat allemaal een keer mee te maken krijgen. Een uitvaart kost op dit moment gemakkelijk

Monuta Uitvaartfonds: wat is dat?

Het Monuta Uitvaartfonds maakt het gemakkelijker om een bedrag op te bouwen voor de uitvaart. Er is weinig zeker in het leven, maar te komen te overlijden zullen we uiteindelijk allemaal. Vandaar dat de uitvaartverzorger er met dit fonds voor

Uitvaartverzekering afsluiten bij intermediair

De uitvaartverzekering is een financieel complex product, waarbij het van belang is om goed na te denken over uw wensen, de mogelijkheden en de premie die u daarvoor zal betalen. Het is mogelijk om de polis direct bij een verzekeraar

Keuze begraafplaats binnen de uitvaartverzekering

Er bestaat niet altijd een vrije keuze voor de begraafplaats binnen de uitvaartverzekering. Dat is met name het geval bij een naturapolis, omdat verzekeraars afspraken maken met begraafplaatsen en uitvaartverzorgers. Het is verstandig om daar op voorhand goed naar te

Onvoldoende inkomen voor uitvaartverzekering premie

Onvoldoende inkomen beschikbaar om de uitvaartverzekeringspremie te blijven voldoen? Het is van belang om op tijd aan de bel te trekken. De verzekeraar zal over het algemeen een herinnering en een aanmaning sturen. Indien de betaling uitblijft kan er royement

Wensenformulier uitvaartverzekering invullen

Een wensenformulier voor de uitvaartverzekering invullen en benieuwd welke elementen daar op staan? Het gaat om een aantal verschillende zaken, zoals uiteraard de keuze tussen begraven en cremeren. Heeft u daar een duidelijk idee over en wilt u bijvoorbeeld aangeven

Rouwdruk en uitvaartverzekering

Een uitvaartverzekering afgesloten? In de meeste gevallen is de rouwdruk daar automatisch bij inbegrepen, mits het gaat om een naturapolis. Dat betekent dat de nabestaanden zich geen zorgen hoeven te maken over de kosten voor het drukken van de rouwkaarten.

Tweelevenpolis: wat is dit?

Een tweelevenpolis: wat is dat? Het is een vraag die we regelmatig krijgen, omdat er regelmatig mensen zijn die daar gebruik van maken en we er daardoor steeds vaker over horen. Het is een polis, speciaal bedoeld voor twee personen.

Koopsom uitvaartverzekering voor ouderen

Een koopsom uitvaartverzekering voor ouderen maakt het mogelijk om latere leeftijd alsnog een verzekeringspolis af te sluiten. Hiermee heeft u de mogelijkheid om hoge kosten voor nabestaanden te voorkomen. Zij hoeven niet te betalen voor de uitvaart, het is in

Wat is de waarde van de uitvaartverzekering?

Benieuwd naar de waarde van een uitvaartverzekering? Daarvoor hanteren we twee verschillende definities. Er is namelijk sprake van een waarde die geldig zal zijn tijdens uitkeren, net als een bij het afkopen van de verzekering. De afkoopwaarde van een uitvaartverzekering

BudgetUitvaartPolis Uitvaartverzekering

De uitvaartverzekering van BudgetUitvaartPolis bestaat sinds 2014. De verzekeraar maakt onderdeel uit van Algemeen Belang Verzekeringen en probeert naar eigen zeggen de kosten zo laag mogelijk te houden. De verzekeraar doet dit door zoveel mogelijk zaken online te regelen. Online

Terminaal en voorschot op de uitkering van de uitvaartverzekering

Een uitvaartverzekering biedt dekking voor de kosten van een uitvaart, zodat deze niet bij de nabestaanden terecht zullen komen. De kosten van een uitvaart kunnen flink oplopen, waardoor veel mensen daar anders niet voldoende spaargeld voor beschikbaar zouden hebben. In

Persoonlijke uitvaart en uitvaartverzekering: de mogelijkheden

De uitvaartverzekering helpt te voorkomen dat de kosten hiervoor bij de nabestaanden terecht komen. Het is een methode die veel mensen gebruiken om gedurende hun leven voldoende rechten op te bouwen, in ruil waarvoor de verzekeraar de uitvaart zal verzorgen.

Axent en Ardanta per 1 oktober 2016 samen

Axent en Ardanta hebben per 1 oktober 2016 de handen ineen geslagen. Ardanta is de uitvaartverzekeraar van ASR Levensverzekering en bestaat inmiddels 51 jaar. Met 4 miljoen klanten is het de grootste uitvaartverzekeraar in Nederland. Ardanta wil als praktische gids

Dienstenpakket uitvaartverzekering uitbreiden

Wilt u het dienstenpakket voor de uitvaartverzekering uitbreiden, bijvoorbeeld voor een meer luxe kist of voor een koets om de kist te laten vervoeren? Er bestaan verschillende mogelijkheden om uit te breiden, zowel op basis van de standaarden als de

Rouwverwerking en uitvaartverzekering

De uitvaartverzekering is er in eerste instantie om de uitvaart te verzorgen. Daarnaast kunt u mogelijk ook rekenen op dekking met betrekking tot rouwverwerking. Dit helpt de nabestaanden om het verlies te verwerken, door het een plek te geven in

Eenmalige kosten uitvaartverzekering

Benieuwd naar de eenmalige kosten voor een uitvaartverzekering, zodat u op voorhand kunt inschatten waar u mee te maken krijgt? Het kan gaan om een combinatie van advies en/of poliskosten. Indien u gebruik wenst te maken van een advies zult

Dienstverleningsdocument uitvaartverzekeraars

Het dienstverleningsdocument voor uitvaartverzekeraars biedt inzicht in de diensten die de verzekeraar zal verlenen en welke kosten daar aan de andere kant bij horen. Het document wordt ook wel afgekort als een DVD. Het dienstverleningsdocument voor uitvaartverzekeraars is ontwikkeld door

Voorlopige dekking voor de uitvaartverzekering

Er is bij een uitvaartverzekering niet zomaar sprake van een voorlopige dekking. Dat heeft vooral te maken met het feit dat het geen schadeverzekering is. Dat ligt anders op het moment dat u een autoverzekering zou afsluiten. Het is dankzij

Ongevallenverzekering, overlijdensrisicoverzekering of uitvaartverzekering?

De ongevallenverzekering, overlijdensrisicoverzekering en uitvaartverzekering zitten op verschillende manieren in elkaar. We zetten ze op een rij om ze gemakkelijker uit elkaar te kunnen houden. De ongevallenverzekering Een ongevallenverzekering biedt dekking bij ongevallen en zorgt er bij leven of bij

Ervaringen met uitvaartverzekeraars

Benieuwd naar de ervaringen van klanten met de uitvaartverzekeraars en de manier waarop zij werken? Het is de moeite waard om regelmatig de ervaringen door te nemen en aan de hand daarvan na te gaan waar u wellicht een goede

Uitvaartconsulent binnen de uitvaartverzekering

Benieuwd naar de taak van een uitvaartconsulent binnen een uitvaartverzekering? Deze persoon kan u op verschillende manieren van dienst zijn. Een uitvaartpolis is een complex product. Er bestaan tal van verschillende mogelijkheden, dus het is verstandig om u daar goed

Betaaltermijnen bij een uitvaartverzekering kiezen

Twijfelt u over de betaaltermijn die u het best kunt kiezen voor een uitvaartverzekering? Het is mogelijk om de premie per maand of per jaar te betalen. Kiest u voor een betaling per jaar? Houd er dan rekening mee dat

Uitvaartverzekering: verschil verzekerde en verzekeringsnemer

Met het oog op de uitvaartverzekering bestaat er een verschil tussen de verzekerde en de verzekeringnemer. Tenminste, er kan een verschil bestaan. Dat hoeft lang niet altijd het geval te zijn. Sterker nog, het is alleen het geval op het

Navigeren

© Uitvaartverzekeringvergelijken.com 2012-2024

Wij steunen o.a. deze initiatieven:

  • stichting-engeltjesStichting Lieve Engeltjes
  • stichting-feliceStichting Félice