Uitvaartverzekering van ouders overnemen

De meeste ouders die een uitvaartverzekering voor zichzelf hebben afgesloten kiezen ervoor om ook voor hun kinderen een uitvaartverzekering af te sluiten. Bij sommige verzekeraars is de polis voor kinderen tot en met 18 jaar kosteloos en soms wordt hier

Uitvaartverzekering uitleg

Er bestaat nog steeds veel ontwetendheid of verwarring over deze verzekering. Vandaar dat wij hier nog een artikel aan willen wijden. Een uitvaartverzekering is een verzekering welke de kosten dekt voor een crematie of begravenis. Het stopt echter niet bij

Grafsteenverzekering

U vindt tegenwoordig bij een aantal verzekeraars de grafsteen of grafmonumentenverzekering. Wat is dat nou precies en waar dient u op te letten? Deze verzekering is ervoor bedoeld om eventuele schade en diefstal van een grafsteen of monument te dekken.

Minister wilt mogelijk resomeren toestaan

Op dit moment is het alleen toegestaan om bij overlijden te kiezen voor cremeren of begraven. Echter zijn er nog een tal van andere methodes als bijvoorbeeld resomeren, alleen is dit op dit moment wettelijk gezien niet toegestaan. Echter wilt

Uitvaartverzekeringvergelijken.com steunt stichtingen

Uitvaartverzekeringvergelijken.com steunt een aantal stichtingen welke verwand zijn aan onze branche. Zo steunen wij onder andere de stichting Lieve Engeltjes en Félice. Hieronder meer over de stichtingen. Lieve Engeltjes Stichting Lieve Engeltjes helpt een ieder die een kind, ouders of

Is de overledene verzekerd

Het gebeurt weleens dat de nabestaanden niet weten of de overleden persoon een uitvaartverzekering heeft afgesloten. Er is bijvoorbeeld nooit over gesproken of het kan zijn dat de polis niet meer te vinden is. Uiteraard is het van belang om

De afscheidsplechtigheid

Een afscheidsplechtigheid is een belangrijk en vast onderdeel bij bijna elke begrafenis of crematie. Het wordt doorgaans misschien wel als het meest belangrijke onderdeel beschouwd gezien dit belangrijk is voor de rouwverwerking. Bovendien staat dit onderdeel ook in teken van

Nederlandse uitvaartwet moet veranderen volgens D66

De politieke partij D66 is van mening dat de Nederlandse uitvaartwet moet veranderen. Zij hebben zich hierover uitgesproken en aangegeven dat de Nederlandse uitvaarwet meer van deze tijd moet worden. Zij hebben dan ook een initiatiefnota opgesteld voor een moderne

Wat is een wilsbeschikking

In de laatste wilsbeschikking staat aangegeven hoe u uw uitvaart graag zou willen hebben. Het is dus eigenlijk een document waarin uw wensen staan als het gaat om uw uitvaart. Andere woorden voor de laatste wilsbeschikking zijn een wensenformulier, een

Multifunctioneel uitvaartcentrum van Monuta en PC

Eind januari tekenden de algemene directeur Jeanina Helthuis van PC Uitvaart en de directeur uitvaartzorg Roos Zwetsloot van Monuta een samenwerkingsovereenkomst voor een multifunctioneel uitvaartcentrum in Alkmaar. Het multifunctionele uitvaartcentrum zal komen op de Meerweg 11 in Alkmaar en het

Navigeren

© Uitvaartverzekeringvergelijken.com 2012-2020

Wij steunen o.a. deze initiatieven:

  • stichting-engeltjesStichting Lieve Engeltjes
  • stichting-feliceStichting Félice