Productwijzer uitvaartverzekering van het Verbond van Verzekeraars

De Productwijzer uitvaartverzekering van het Verbond van Verzekeraars biedt uitleg over een aantal belangrijke onderwerpen. Een dergelijke polis is een levensverzekering. Dat betekent dat de verschillende verzekeraars de mogelijkheid hebben om hun eigen polisvoorwaarden vast te stellen. De Productwijzer probeert

Een uitvaartverzekering afsluiten voor een ander

Een uitvaartverzekering afsluiten voor een ander die daar niet mee bezig is of niet (meer) toe in staat is? Het is niet heel erg gebruikelijk, maar wel goed mogelijk. Het afsluiten van een uitvaartverzekering voor een ander is overigens wel

Welke rol spelen erfgenamen bij een uitvaartverzekering

De erfgenamen kunnen een belangrijke rol spelen bij een uitvaartverzekering, net als wanneer daar geen sprake van is. Heeft u een kapitaalverzekering? In dat geval komt er een bedrag vrij. De erfgenamen kunnen dat bedrag gebruiken om de uitvaart te

Uitvaartverzekering controleren op voorwaarden

Een goedkope uitvaartverzekering afsluiten? Houd er daarnaast rekening mee dat de voorwaarden een belangrijke rol spelen. Een goedkope polis hoeft niet altijd de beste polis te zijn. U heeft er immers weinig aan wanneer de dekking beperkt blijkt en nabestaanden

Bestaan er verschillende prijzen tussen uitvaartlocaties?

De verschillende uitvaartlocaties kunnen behoorlijk verschillen in prijzen. De kosten lopen uiteen, waardoor het verstandig is om daar goed naar te kijken. Is er sprake van een kapitaal uitvaartverzekering die het mogelijk maakt een uitvaart aan te kopen bij een

Kosteninschatting voor een uitvaartverzekering

Benieuwd naar een kosteninschatting voor een uitvaartverzekering, bijvoorbeeld om na te gaan waar u rekening mee dient te houden? De kosten van een uitvaart hangen sterk af van de wensen, de premie per maand hangt onder andere af van het

Rouwvervoer en de uitvaartverzekering

Het rouwvervoer vormt een belangrijke kostenpost binnen de uitvaartverzekering. Dat heeft vooral te maken met het feit dat er vervoer benodigd is naar bijvoorbeeld de kerk of het uitvaartcentrum. Het aantal volgauto’s dat u wenst is van invloed op de

Waardevaste uitvaartverzekering afsluiten

Wilt u een waardevaste uitvaartverzekering afsluiten, bijvoorbeeld om ervoor te zorgen dat u ook over 30 jaar kunt rekenen op een goede dekking? De kosten van een uitvaart lopen ieder jaar op. De uitvaart wordt jaarlijks zo’n 3,5 – 4,5%

Verstreken looptijd voor de uitvaartverzekering

Sluit u een uitvaartverzekering af met een bepaalde looptijd? Dit betekent niet dat u na die periode geen dekking meer ontvangt en dat u zelf voor de kosten van de uitvaart dient op te draaien. De looptijd heeft in plaats

Uitvaartverzekering voor meerdere personen afsluiten

Wilt u een uitvaartverzekering afsluiten voor meerdere personen? Standaard is de polis beschikbaar voor één persoon, maar het is goed mogelijk om daar van af te wijken. Het is bijvoorbeeld mogelijk om zowel u als uw partner te verzekeren. Daarnaast

Oriënteren op de uitvaartverzekering?

Oriënteren op een uitvaartverzekering en benieuwd waarop te letten? Er zijn een aantal elementen van belang, zoals het type uitvaart dat u wenst en de verzekering die u daarvoor wilt afsluiten. Wilt u zich laten begraven of cremeren? Heeft u

Unieke uitvaart en uitvaartverzekering

Wilt u graag een uitvaartverzekering afsluiten, maar voorkomen dat het een weinig unieke uitvaart wordt? U kunt rekenen op een basispakket aan diensten, dat u kunt uitbreiden met uw specifieke wensen. De basis bestaat bijvoorbeeld uit de huur van het

Welke grafkosten dekt de uitvaartverzekering?

Gebruik maken van een uitvaartverzekering om de grafkosten te dekken? Wanneer u komt te overlijden is er sprake van een aantal verschillende kosten. U kunt zelf sparen voor die kosten of gebruik maken van een verzekeringspolis. In dat geval is

Duurzame uitvaartverzekering

De duurzame uitvaart wint steeds meer aan populariteit, we denken meer en meer na over onze invloed op het milieu en de wereld om ons heen. Het is met een uitvaartverzekering goed mogelijk om een groene uitvaart te laten organiseren,

Uitvaartverzekering op basis van dienstenpakket

Sluit u een natura uitvaartpolis af? Er is dan sprake van een uitvaartverzekering op basis van een dienstenpakket. Het betekent dat de uitvaartverzekeraar een aantal diensten zal verzorgen om de uitvaart vorm te geven. Het is voor nabestaanden niet nodig

Uitkering uitvaartverzekering na zelfdoding

Een uitvaartverzekering zal niet automatisch uitkeren wanneer er sprake is van zelfdoding. De wijze waarop de verzekeraar hier mee omgaat is afhankelijk van de voorwaarden, waardoor het verstandig is om die op voorhand goed door te nemen. Verzekeraars bieden een

Uitvaartverzekering voor studenten

Als student denkt u niet zo snel aan een uitvaart, toch kan het verstandig zijn om nu alvast een uitvaartverzekering af te sluiten. Een uitvaartverzekering voor studenten ligt qua premie vaak een stuk lager in vergelijking tot niet-studenten. Hoe ouder

Risico's zonder uitvaartverzekering

Er zijn meerdere risico’s zonder uitvaartverzekering, het is dan ook van groot belang om hier goed bij stil te staan. Zonder uitvaartverzekering draaien de nabestaanden voor alle kosten op als u komt te overlijden. Een uitvaart kost tegenwoordig al snel

Wat houdt een luxe uitvaartverzekering in?

Benieuwd naar de voordelen van een luxe uitvaartverzekering? De dekking is een stuk uitgebreider dan bij de budget uitvaartverzekeringen. U betaalt een hogere premie, daar staat vervolgens dan ook een meer luxe en waardige uitvaart tegenover. We zetten een aantal

Wie moet de uitvaart betalen?

Benieuwd wie de uitvaart moet betalen, zowel wanneer er een uitvaartverzekering is als wanneer daar geen sprake van is? Wie de uitvaart moet betalen hangt af van een aantal verschillende factoren, we zetten er een paar voor u op een

Wanbetaling uitvaartverzekering

Wanbetaling van uw uitvaartverzekering kan vervelende gevolgen hebben. Het is zeker niet zo dat u na een enkele gemiste betaling direct te boek staan als wanbetaler. In de meeste gevallen wordt u zo gezien wanneer u meerdere malen niet betaald

Offerte uitvaartverzekering aanvragen

Een uitvaartverzekering afsluiten is nog niet zo eenvoudig. Hoewel, de uitvaartverzekering afsluiten zelf is wel gemakkelijk, maar u wilt wel zeker zijn dat het allemaal ook echt goed zit. Als u een goed georganiseerde begrafenis of crematie wilt, waarbij rekening

Wat houdt een budget uitvaartverzekering in?

Denkt u na over een budget uitvaartverzekering? Het is een goedkope uitvaartverzekering. Dit betekent in de meeste gevallen dat de dekking beperkt is en er sprake kan zijn van sommige beperkende voorwaarden. We zetten de kosten en dekking van een

Groene uitvaart en uitvaartverzekering

Vindt u het belangrijk dat er aan het milieu wordt gedacht, ook na uw overlijden? Misschien heeft u weleens gehoord van een “groene uitvaart”. Als u voor een dergelijke uitvaart kiest dan wordt er in alle opzichten rekening gehouden met

Multiculturele uitvaart en uitvaartverzekering

In Nederland leven mensen van veel verschillende culturen. In andere, niet-Westerse culturen vindt een uitvaart op een geheel andere wijze plaats dan sommige Nederlanders gewend zijn. Gelukkig is het in Nederland mogelijk om een uitvaart te houden die weinig weg

Advieskosten uitvaartverzekering gedaald 2015

Onlangs werd bekend dat de advieskosten voor uitvaartverzekeringen zijn gedaald in 2015. Er is sprake van een daling van maar liefst 13%. De advieskosten bedragen 116 euro voor een advies omtrent uitvaartverzekeringen. Dit is een gemiddeld bedrag, in sommige gevallen

Verschillende contactmogelijkheden uitvaartverzekeraars

Uitvaartverzekeraars hebben uiteraard verschillende contactmogelijkheden. Dit is ook nodig, want uitvaartverzekeraars moeten altijd en voor iedereen goed bereikbaar zijn. Uiteraard is de manier van contact opnemen met de verzekeraar ook afhankelijk van het doel. Zo wilt u een overlijden natuurlijk

Uitvaartverzekering op maat

Kiest u voor een uitvaartverzekering op maat of gaat u toch voor een uitvaartverzekering die standaard aangeboden wordt? Eigenlijk is het zo dat te weinig mensen hier goed over nadenken. De uitvaart is dan ook niet iets waar we graag

Keuzevrijheid uitvaartverzorger

Bij het afsluiten van een uitvaartverzekering is het goed om ook te kijken hoe het geregeld is met de keuzevrijheid voor een uitvaartverzorger. Diverse uitvaartverzekeraars hebben afspraken met uitvaartverzorgers. Wanneer u een polis afsluit zonder keuzevrijheid, dan betekent dit dat

Hoeveel verzekeren bij de uitvaartverzekering?

De uitvaartverzekering is natuurlijk erg belangrijk. Wanneer u komt te overlijden, dan wilt u niet dat uw nabestaanden voor de kosten van de uitvaart op moeten draaien. Echter, voor hoeveel moet u nu verzekeren bij de uitvaartverzekering? Dit is over

Grafrechten en uitvaartverzekering

Bij een overlijden en de wens om begraven te worden heeft u te maken met grafrechten en de uitvaartverzekering moet hier eigenlijk goed op worden aangepast. Het is namelijk zo dat iedere gemeente en iedere stad andere kosten berekend als

Premie uitvaartverzekering maandelijks of jaarlijks betalen?

Miljoenen Nederlanders hebben een uitvaartverzekering afgesloten. Hiermee betalen ze maandelijks of jaarlijks een premie. Als zij komen te overlijden zal de verzekeringsmaatschappij dan een geldbedrag uitkeren om een uitvaart te betalen en zodoende nabestaanden te helpen op een goede manier

Ingewikkelde voorwaarden uitvaartverzekering

U wilt een uitvaartverzekering afsluiten? Dan is het belangrijk dat u niet alleen kijkt naar de prijzen, maar ook naar de voorwaarden. Op het moment dat u zich gaat verdiepen in de voorwaarden, zult u merken dat de voorwaarden wel

Uitvaartmuziek vastleggen

Afscheid nemen van uw dierbaren is nooit makkelijk. Het zal nooit leuk of prettig worden maar dat betekent niet dat een uitvaart niet mooi of ontroerend mag zijn. Het herdenken van de overledene is waar het allemaal om draait. Een

Urn als nagedachtenisvorm

Na de crematie hoeft u niet direct te beslissen wat er met de as van uw dierbare gebeurd. Hier krijgt u de tijd voor. Misschien heeft de overledene zelf aangegeven wat er met de as mag gebeuren. Zo niet, dan

Uitvaartverzekering en lage sterftekans

Een uitvaartverzekering is een goede manier om u voor te bereiden op uw heengaan. Als u een uitvaartverzekering afsluit betaalt u een premie en wordt er, als u komt te overlijden, door de verzekeringsmaatschappij een bedrag uitgekeerd waarvan uw uitvaart

Bespaar op uw uitvaart

Het is geen prettig onderwerp, misschien zelfs beangstigend, uw uitvaart. Vaak ook nog een dure aangelegenheid. Veel mensen nemen een uitvaartverzekering, met name om nabestaanden niet met onverwachte kosten achter te laten. Omdat de kosten voor een begrafenis of crematie

Wie betaald er voor de volgauto’s in een rouwstoet?

Niet alleen de overledene moet vervoerd worden op de dag van de uitvaart. Ook nabestaanden moeten zich op een aangename manier kunnen verplaatsen. Daarom bestaat een rouwstoet dikwijls uit de rouwauto met volgauto’s. Om het plaatje compleet te maken kiest

Nazorg en uitvaartverzekering

Wanneer er iemand komt te overlijden, beleven de nabestaanden de eerste paar dagen vaak in een roes: de uitvaart moet geregeld worden en meestal zijn nabestaanden vooral bezig om zich van dag tot dag staande te houden tot de begrafenis

Poliswaarde uitvaartverzekering

Het is altijd verstandig om een goede uitvaartverzekering af te sluiten. U zou immers niet willen dat uw nabestaanden moeten opdraaien voor de kosten van uw uitvaart. Voor een uitvaartverzekering betaalt u een maandelijkse premie. Bij al dat betalen is

Nabestaanden geen geld voor uitvaart

Het komt regelmatig voor dat een overledene zelf geen uitvaartverzekering heeft afgesloten. De kosten voor de uitvaart worden dan gedekt door de erfenis van de overledene. Als degene die is overleden echter meer schulden dan spaargeld heeft, kan de uitvaart

Te hoge premie uitvaartverzekering

Niemand denkt graag aan het regelen van een uitvaartverzekering. Toch is het erg belangrijk om het een en ander in orde te hebben. U wilt uw nabestaanden natuurlijk niet opzadelen met hoge kosten na uw overlijden. Een gemiddelde uitvaart zal

Uitvaart door gemeente

Het kan voorkomen dat een persoon komt te overlijden waarvan er geen nabestaanden bekend zijn, of waarvan de overledene niet de financiële middelen heeft om een uitvaart te bekostigen. In dit geval heeft de gemeente waarin de overledene ingeschreven stond,

Uitvaartverzekeringen zonder provisie

Tot voor kort konden financieel adviseurs nog provisie ontvangen wanneer klanten via deze tussenpersoon verzekeringen afnamen. Sinds 1 januari 2013 zijn de regels omtrent provisie aangescherpt en geldt er een provisieverbod op onder andere het afsluiten van een uitvaartverzekering. Wat

Verklaring van overlijden voor de uitvaartverzekering

Wanneer iemand komt te overlijden moet dit altijd gemeld worden bij de overheid. U kunt niet zomaar naar het gemeentehuis om iemand dood te verklaren. Hiervoor heeft u een officiële verklaring van overlijden nodig. Een arts is de enige die

Wat gebeurd er met uw uitvaartverzekering als u gaat emigreren?

U gaat emigreren en u heeft een uitvaartverzekering. Wat gebeurd er met de uitvaartverzekering als u Nederland voor langere tijd verlaat? Waar heeft u dan nog recht op? In uw polis en de voorwaarden kunt u terugvinden hoe de verzekeringsmaatschappij

Rouwboeketten en uitvaartverzekering

Een bloemenzee rondom de overledene. Deze laatste eerbetuiging tijdens de uitvaart is voor nabestaanden vaak een belangrijk deel van een waardig afscheid. Veel rouwboeketten en rouwkransen zijn neergelegd door familie en vrienden van de overledene. Bij een uitvaartverzekering wordt ook

Wat betekend renseignering van de uitvaartverzekering?

Bij het afsluiten van een uitvaartverzekering krijgt u een uitgebreide uitleg van de polis en voorwaarden. Deze staan dikwijls vol met woorden, die u waarschijnlijk niet bekend voorkomen. Eén van deze woorden is renseignering. Het begrip gaat over de wettelijke

Standaard pakketten uitvaartverzekering

De uitvaartverzekering kent mogelijk standaard pakketten. Dit houdt in dat er vooraf opties voor u beschikbaar zijn gesteld en dat u kunt kiezen uit dit assortiment. Mogelijk is er ook een optie om zelf uw uitvaart pakket bij elkaar te

Provisieverbod uitvaartverzekering

Bij de zoektocht naar een passende uitvaartverzekering is het belangrijk dat er een onafhankelijk advies wordt gegeven door een adviseur. Tot 1 januari 2013 kregen veel adviseurs een zogenaamde provisie van de verzekeraar. Deze werd uitgekeerd op het moment dat

Navigeren

© Uitvaartverzekeringvergelijken.com 2012-2024

Wij steunen o.a. deze initiatieven:

  • stichting-engeltjesStichting Lieve Engeltjes
  • stichting-feliceStichting Félice